مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه نمودار گامای اصلاح شده و کاربرد آن در تشخیص نوع کانی رسی سنگ مخزن (مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)ماجد عبیاتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه روش های نوین (سیستم های هوشمند) و قدیمی (روابط تجربی) در تخمین تراوایی: مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایرانغلامرضا حسین یارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل خواص ژئومکانیکی سازند آسماری بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی(مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران)غزال زربخش زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی کیفیت مخزنی سازندهای دالان و کنگان با تلفیق داده­های رسوب­شناسی و پتروفیزیکیعمار دانیالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
بکارگیری شبکه‍های عصبی‍فازی برای تهیه نمودار تراوایی از طریق نمودارهای چاه‍پیمایی: مخزن نفتی بورگان-میدان نوروزعلی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین رخساره های سنگی بر اساس الکتروفاسیس ها در سازندهای کژدمی و سروک در چاه نمک غربی ۱سیده حمیده محمودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان تابناکسکینه جلیل پیرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
پردازش تصاویر و محاسبه تخلخل دو بعدی (۲-D) با روش آنالیز خوشه ای (K-mean)در تصاویر مقاطع نازکسعید یار محمّدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی پتروفیزیکی و انتخاب بهترین مدل محاسبه اشباع آب در ماسه‌سنگ‌های شیلی ( جنوب غربی ایران)سعید طوافسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تخمین پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک بدست آمده از لاگ­هاسپیده سهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه شبکه های عصبی و عصبی-فازی در تخمین پارامترهای نگار NMRرضا حویزاویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی سه بعدی ناحیه هرزروی گل حفاری در سازند آسماری (مطالعه موردی: یکی از میادین جنوب غربی ایران)داود بارگاهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی داده های پتروفیزیکی سنگ مخزن آسماری درمیدان نفتی کوپال با استفاده ازنرم افزار RMSپیمان رضائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
شناسایی اتوماتیک بخش­های مختلف سازندهای گچساران و آسماری با رویکرد پردازش تصویرپرهام خجستهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین واحدهای جریانی و مدل سازی مخزنی در توالی پرمو- تریاس میدان گازی پارس جنوبیامیر حسین عنایتی بیدگلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
حساسیت­ سنجی و آنالیز عدم­قطعیت زمین­ آماری مدل سه­ بعدی استاتیکیآزاده امیدوارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین جدایش های درون مخزنی در مخزن گازی پارس جنوبی با تلفیق مطالعات زمین شناختی، پتروفیزیکی و ژئوشیمیاییامیر حسین عنایتی بیدگلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
چینه ­نگاری سکانسی سازند اجاق­ قشلاق و استفاده از پدیده­های دیاژنتیک در تشخیص سطوح اصلی چینه­ای در آن، برش گرمی- دشت مغانفاطمه رمضانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی شمال غرب خلیج فارسرضا بهبهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
معرفی رخساره ­های لرزه­ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشمغلامرضا حسین­یارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین