مقالات

نمایش ۶٬۸۰۱ تا ۶٬۸۱۱ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پیدایش دریاچه مهارلوقدرت الله فرهودی- حمید بهریزی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسومین گردهمائی علوم زمین
ذغال سنگ- و ذغالسنگ های ایرانفضل- محمدمهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
روند هوازدگی کانسار مس پورفیری سرچشمه و تکاپوئی در راه جلوگیری از آنناصر -خوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
چگونگی تشکیل طلا و نقره در سنگهای رسوبی و آتشفشانی و مراحل اکتشافی این ذخائرمحمد- حسین کریم پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
بازنگری بر مسئله منشاء (ژنز) کانسارهای آلونیت در ایران شمالغربیناصر- تقی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
بحثی پیرامون زمان رخداد جنبش ها ی تکتونیکی پرکامبرین پسین ایران زمینف- گلشنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی پالئوزوئیک فوقانی در رابطه با تعیین منشاء- موقعیت زمانی گسترش جغرافیایی کانسارهای نسوز در نواحی مرکزی ایرانمحمدعلی - جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
مقایسه بررسی کوتاهی در تلاش و جستجوی جامع نفت در ناحیه مکران پاکستان و مکران ایرانحبیب الله- اعتقاد مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسومین گردهمائی علوم زمین
گستره جلبک سازی از کامبرین در ایران مرکزیمحمدحسن- نبویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
سیستم کامبرین در شمال و مرکز ایران و مرز آن با پرکامبرینبهاءالدین حمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در تعریف واحد سنگ چینه ای سازند کنگلومرای بختیاریهمایون-مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین