مقالات

نمایش ۶٬۷۸۱ تا ۶٬۸۰۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تفسیر محیط رسوبگذاری سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) در شرق حوضه کپه داغسیدرضا-موسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییپنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین ریخت شناسی تراورتن های آذر شهر (آذربایجان خاوری)محمدحسن - نبویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین گردهمائی علوم زمین
الگوی ژئو دینامیکی تشکیل آمیزه های رنگینمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپنجمین گردهمائی علوم زمین
PALEOGEOGRAPHY OF IRANIAN TERRITORY IN TRIASSIC AND JURASSICY-S-REPINسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل زلزله سی ام اکتبر ۱۹۸۳ ارض روم- کارسعلی اکبر-اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی اجمالی گسترش زمانی- مکانی- ژنتیک طلا- در سری سنگهای دگرگونی ایرانمرتضی مومن زاده- نعمت الله رشید نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
ذخایر انرژی حرارت زیرزمینی ایرانمنوچهر- فتوحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین گردهمائی علوم زمین
پدیده عدم قابلیت استخراج در ماگماهای قلیایی و پی آمد های سنگ شناختی آنمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیسومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد ژئوفیزیک در سد سازیابولحسن-ردهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکسومین گردهمائی علوم زمین
اقیانوس شناسی- تحول این علم در خلیج فارس- آلودگی خلیج فارسمرتضی-امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رس خوزستان از نظر تولید آجرمحمد حسین - ایرانمنشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در سریهای ریزو و دزو و معرفی سازند جدید بنستان در ناحیه کوهبنان کرمانمیرعلیرضا - حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
جنبش های کوهزایی کالدونین در منطقه گرگان و شاهرود و تاکیدی بر وجود آثار فاز تاکونین در این ناحیهمصطفی-شهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر مناطق ساختاری- رسوبی ایرانمیرعلی اکبر- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی تولیدی مخزن، خامی میدان مسجدسلیمانشهناز -کیهانفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسومین گردهمائی علوم زمین
تعیین ضخامت حقیقی طبقات حفاری شدههمایون- مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی استراتیگرافی بخش هفت از سازند گچسارانرحیم -حاجبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیسومین گردهمائی علوم زمین
طرح کنترل و مهار سیلابهای ویرانگر (مثال دامغان)مرتضی -امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین گردهمائی علوم زمین
ماگماتیسم قلیائی- کربناتیتی دوران چهارم و خاستگاه کراترهای منطقه قلعه حسن علی راینمسیب- سبزه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیسومین گردهمائی علوم زمین
متامورفیسم ذغالناصر- بیکزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیسومین گردهمائی علوم زمین