مقالات

نمایش ۶٬۷۲۱ تا ۶٬۷۴۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی توان گاززایی رسوبات میوسن در ناحیه مکرانبهرام- حسن زاده شریفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتیازدهمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی و ژنز اسکارن آهن و مس معدن مزرعه شمال اهر- آذربایجان شرقیحبیب- ملائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمییازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه متالوژنی معدن قلعه زری (لوت مرکزی ایران)فیروز -صدقیانی اولسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی چشمه های رادیواکتیو منطقه رامسرحمیدرضا- عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطییازدهمین گردهمائی علوم زمین
مرز بین رسوبات پرمین و تریاس در حوضه زاگرسبهرام- حسن زاده شریفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه تاثیر توپوگرافی بر اندازه گیری های مقاومت ویژه و مطالعه تاثیر آن بر مقاطع دو قطبی- دوقطبی (Dipole-Dipole) حاصل از مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده معدن سرب و روی کلیشه (خمین)بهمن - بیاتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
THE SOUTHERN BORDERLAND OF TRIASSIC LAURASIA IN NE-IRANA .W -RUTTNER <br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ارتباط تحولات ماگمایی و زایش طلا و فیروزه در منطقه کوه زر (باغو) (جنوب دامغان)نعمت الله رشید نژاد عمران - صدرالدین امینی - مرتضی مومن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی پرکامبرین در ایران مرکزی از دیدگاه چینه نگاری، ماگماتیسم و دگرگونیبهرام - سامانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسییازدهمین گردهمائی علوم زمین
HIMALAYAN MAFIC MAGMATISM: PETROGENETIC CONSTRAINTS ON THEIR SOURCES AND ATTENDENT TECTONICS‌‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژییازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و تعیین محل کانی سازی در سری ولکانو سدیمنتر کوه خشومی ناحیه ساغندفرزاد - آزرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشهای رادیومتری و ژئوشیمیایی توام در پی جویی پتاسعلیرضا- نمدمالیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافیازدهمین گردهمائی علوم زمین
متامورفیسم، ماگماتیسم و استراتیگرافی شمال غرب بلوک لوتمحمدرضا - سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و زمین شناسی ساختمانی افیولیت نیریزخلیل- سرکاری نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی و کانی سازی سرب- باریت در محدوده چاه مکان- چاری «باغین کرمان»علیجان آفتابی - احمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوزه رسوبی کپه داغیعقوب -لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین گردهمائی علوم زمین
نمونه برداری، آماده سازی و تعیین کمی مقادیر ناچیز کانیهای سنگین در سنگهای نرم و سخت بطریقه مطالعه کانیهای سنگینفرزاد- آزرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین گردهمائی علوم زمین
پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فراقون در جنوب شرقی ایرانمحمد قویدل - سیوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین گردهمائی علوم زمین
لایه های شورم و جایگاه راستین آن در ستون چینه شناسی ایرانمحمدرضا- سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین گردهمائی علوم زمین
منشاء ماسه های بادی در دشت آزادگانهمایون - مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین گردهمائی علوم زمین