مقالات

نمایش ۶٬۶۴۱ تا ۶٬۶۶۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
انحلال پذیری و گسترش ناپیوستگی ها در توده سنگ های آهکی محل سد شهید عباسپورمحمد حسین قبادی - محمد رجب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بسط ضریب قابلیت انتقال آبخوان (T) با استفاده از ارتباط نزدیک بین اطلاعات ژئو الکتریک و آزمایشات پمپاژداوود صمدی -منوچهر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیر طرح تغذیه مصنوعی دریان چای و دریاچه ارومیه بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت شبسترداوود صمدی- منوچهر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی طرح تغذیه مصنوعی دریان چای (کبوتر علی چای) دشت شبستر از دیدگاه طراحیحبیب شمسی - نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیت آب بندی سازند گچساران در سد سیمرهمحمد زارع- عزت الله رئیسی - مجید کمالی نیستانی - علیرضا افتخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
هیدروژئو لوژی تاقدیس سلطانمحمدرضا- احمدی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوتکنیکی رسوبات ریز دانه آبرفتهای تهراناحمد معتمد- پدرام ناویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین مقاومت تک محوری در خاکها و بررسی صحت نتایج، با استفاده از آزمایش تحکیمکاظم مرادی- وحید فرج پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی، حوزه آبخیز بانهاقبال محمدی- مسعود گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیلغلامرضا لشگری پور- محمد بومریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روشهای کنترل بهمن در حوزه آبخیز سیرواناقبال محمدی- رسول گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی وضعیت رسوبگذاری حوزه سد زاینده رودمسعود - گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگها در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش ویژه در سد سهندحمیدرضا سلوکی- غلامرضا لشگری پور- محمد باقر رنجبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای پیرامون روستای کیاسر (جنوب غرب گرگان)حامد رضایی- ماشاءالله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل ساختاری کوه لغزش در هاونانمحمد مهدی- خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روش استاندارد آزمایش تعیین ظرفیت باربری خاک برای بار استاتیکی و پی های منفردحسین خزائی- رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اثر درصد کربنات کلسیم بر ویژگیهای ژئو تکنیکی سنگهای مارنی سازند آب تلخ در ساختگاه سد دوستی سرخسماشاءالله خامه چیان- محمد رضا نیکودل - حامد رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
عمق یابی و بررسی میزان رسوب گذاری در اطراف پایه های پلهای نصب شده در رودخانه کارون- اهوازبهرام حبیب نیا- سید هاشم امام- مسعود صدری نسبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر شرایط و دلایل وقوع رانش زمین در جاجرودپدرام بحرینی- مرتضی سیارپور- سید حمید قربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر توزیع دانه بندی بر ارزش ماسه ایعلی ارومیه ای- حامد رضایی- غلامرضا غلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین