مقالات

نمایش ۶٬۶۲۱ تا ۶٬۶۴۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
New Age and Paleogeographic History Redetermination of Sardar Conglomerate (Tabas, Eastern Iran) Based on Conodont Species, Comparison of New Chronological Framework to the Age of the Upper Paleozoic Sediments At the Praprotno, Sloveniaمهدی یزدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
بقایای ماهی های( Holocephalian (Bradyodonts از دونین پسین و کربونیفر پیشین ایران، البرز مرکزیهوشنگ دشتبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی ساختمانی- تکتونیک- جغرافیای دیرینه و تکتونواستراتیگرافی منطقه هرسین (شرق کرمانشاه)حمید نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای نوزمین ساخت، ریخت زمین ساخت و رسوب زمین ساخت ناحیه قزوینمحمد جلیل عندلیبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
واکنش های ماگمائی واپسین دم تبلور درون تراکیت ها و سینیت های سری دزو در منطقه حرجند (شمال کرمان)مسیب سبزه ای - بابک طهمورثیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه چینه شناسی،میکروفاسیس ها و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در نواحی خاوری- جنوب خاوری تهرانعلیرضا کریمی باوندپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و تفسیر محیط رسوبی مجموعه سنگهای دگرگونی گرگان «شیستهای گرگان»مجید شاه پسندزاده- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد تجارب تکنیکی جدید گاز رادون در زمین شناسی مهندسیمحمدرضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
خصوصیات مکانیکی و معیار گسیختگی سازندهای آسماری، پابده، ساچون و آغاجارینوذر سامانی- بهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
وضعیت عمومی زمین شناسی باتولیت قره داغ- ارودبادعباس امینی فضلی -صبحی بکتاشی- معارف زینالفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
ژئوکرونولوژی سریهای ماگمایی سنوزوئیک ناحیه شهر بابک به روش آرگون- آرگونجمشید -حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
پتانسیل کانی سازی پلی متال قلع، تنگستن، مولیبدن، طلا، ۰۰۰۰۰ در گرانیتوئیدهای شازندسلیمان-کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافدوازهمین گردهمائی علوم زمین
اثرهای ساختگاه Site Effects بر جنبش شدید زمین، در زمین لرزه ۱۳۶۹ منجیلمهدی زارعی - علی ارومیه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدوازهمین گردهمائی علوم زمین
پژوهشی در زمین شناسی، ژئوشیمی، منشا کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در نهشته سونگوتیپ پورفیر مس- مولیبدن ن (آذربایجان غرب اهر)محمود - مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر آلودگی ناشی از پسابهای صنعتی کارخانه پارس خزر بر محیط زیست رودخانه سیاهرودنوشین سجادی- ایرج بیات- ترانه شارمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین، محیط زیست و سوانح طبیعیسید حسن- بحرینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
مقدمه ای بر فلسفه زمین شناسیناصر -خوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
پارامترهای ژئو کلیماتولوژیک موثر در تعیین قنوات هم رژیممصطفی - یوسفی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تخمین ضریب هدایت هیدرولیکی و منحنی نگهداشت آب در خاک غیر اشباع بوسیله صفحه متخلخل نفوذسنجمحمد - نخعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی از یون کلریدنصرالله -کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین