مقالات

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعات دورسنجی برای بارزسازی خطواره­ ها و زون­های ­دگرسانی (شمالغرب ­رباط­ خان)راضیه فریدی مجیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثر تصحیحات جوی بر روی تصاویر هایپریون در مطالعات زمین شناسیبهرام بیگی بهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه روش های SAM و PCA بر روی تصاویر هایپریون جهت تشخیص زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیمبهرام بیگی بهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی روندهای تکتونیکی موثر بر کانه ­زایی کرومیت­ در افیولیت­های سبزوار به روش آنالیز Fry با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و دورسنجیآیدا محبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
روشی ساده برای استخراج پروفایل رطوبت جو از تصاویر سنجنده MODISمجید رحیم­ زادگانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
پتانسیل یابی مواد معدنی در ورقه یکصد هزارم اردستان با استفاده از روش منطق فازیهوشنگ اسدی هارونیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف طلای تیپ کوهزایی با استفاده از تلفیق لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS(منطقه سقز-آلوت)سیده روناک حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بکارگیری داده های استر در شناسایی و زون بندی دگرسانی های محدوده معدنی طلای اوغلانسرداود رفاهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش SAM جهت بارزسازی مناطق دگرسانی در منطقه جبال­ بارزاکبر یوسفی­ زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ (مطالعه موردی: نقشه های خور، فشند، طاووسیه و هشتگرد)مسعود محمودپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی و رسوبات آبرفتی کواترنر در محدوده شهر و دشت تبریز جهت تهیه نقشه کاربردی در مقیاس ۲۵۰۰۰/۱(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقشه یکپارچه زمین شناسی حوضه کپه داغ۱:۲۵۰۰۰۰عبداله آقابابائی دهاقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعیعبدالعفوف کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با ذکر مثال عملی از تهیه نقشه های ماکو (۱) و ماکو (۲) با مقیاس مذکورسیروس عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش تکتونیک تراکششی در جایگیری پهنه های سیلیسی طلادارشمال سراب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
اهمیت استاندارد سازی بخش های مختلف فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
فرایند نوین تهیه برش های ساختاری عمیق توسط شرکت ملی نفت ایرانحسین معتمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش نقشه­ های زمین شناسی در شناسائی مناطق مستعد فرسایش پذیریجعفر دلائی میلانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه مخاطرات زمین شناسی با تاکید بر ناپایداری های دامنه ای، مطالعه موردی نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰خور و فشندایمان انتظام سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
شیوه تهیه نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰ آب زمین شناسی با نگرش به برگه هشتگردامیر شمشکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین