مقالات

نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی مشکلات احداث سد و تونل در مناطق کارستی ایرانعزت الله رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی میزان اهمیت مطالعات زمین شناسی در فعالیت های سدسازی با نگرشی ویژه بر سد مخزنی میرزای شیرازیمحسن پورکرمانی- مهندس محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی های زمین شناسی مهندسی طرح جامع نیروگاههای زنجیره ای رودخانه پل کلو- یاسوجفردین بوستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کنترلهای زمین ریختی شکل و تحرک بهمن سنگها با نگرشی به زمین لغزشی مبارک آبادآرش امینی نکو- قدرت الله فرهودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی منطقه درگهان جزیره قشممحمد رضا نیکودل- مجتبی حیدری-ماشاء الله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ویژگیهای درزه نسبت به عمق در کیفیت توده سنگ(مطالعه موردی سد خیر آباد نیک شهر)علی ارومیه ای - پرویز روز خشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغناصر نعیمی قصابیان-سید ناصر رئیس الساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طرح کنترل ژئودتیکی زمین لغزش روستای باریکان شهرستان طالقانرامین کیامهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی تراکم پذیری خاک در ارتباط با شرایط زمین شناسیماشاءالله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی مصالح سنگی مصرفی در موج شکن های جنوب شرق ایران- چابهارحسین جلالی -سید علیرضا ناصحی-محمد رضا نیکودلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
دیدگاههای نوین درباره مفهوم زمین شناسی مهندسیعلی ارومیه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تجارب تکنیکی جدید گاز رادون در زمین شناسی مهندسیمحمدرضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
خصوصیات مکانیکی و معیار گسیختگی سازندهای آسماری، پابده، ساچون و آغاجارینوذر سامانی- بهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیت آب بندی سازند گچساران در سد سیمرهمحمد زارع- عزت الله رئیسی - مجید کمالی نیستانی - علیرضا افتخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوتکنیکی رسوبات ریز دانه آبرفتهای تهراناحمد معتمد- پدرام ناویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین مقاومت تک محوری در خاکها و بررسی صحت نتایج، با استفاده از آزمایش تحکیمکاظم مرادی- وحید فرج پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی، حوزه آبخیز بانهاقبال محمدی- مسعود گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیلغلامرضا لشگری پور- محمد بومریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روشهای کنترل بهمن در حوزه آبخیز سیرواناقبال محمدی- رسول گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگها در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش ویژه در سد سهندحمیدرضا سلوکی- غلامرضا لشگری پور- محمد باقر رنجبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین