مقالات

نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
محاسبهء پارامتر فراوانی درزه، فاکتور کیفیت و مدول تغییر شکل سنگمحمد علی‌ ریاحی و ناصر طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ردیابی مواد رنگی در سازندهای کارستی با محیط جریان افشانرئیسی، عزت اله اسدپور، روح اله زارع، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پیش بینی خطر رانش زمین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترونسید محمود فاطمی عقدا رامین ساری خانی محمد تشنه لبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونلهای انحراف آب سد گتوند علیا با استفاده از پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکیدکتر احمد جعفری، رامین دوست محمدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) توده‏سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجانعلی محمد رجبی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ضرایب دینامیکی و استاتیکی خاک در جنوب تهران‌محمد علی‌ ریاحی و ایرج مداحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه‌ تحلیلی‌ روشهای‌ تعیین‌ خصوصیات‌ مهندسی‌ خاک‌ در آزمایشگاه‌ و صحرادکتر رسول‌ اجل‌لوئیان‌ و دکتر غلامرضا پورنقشبندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و تعیین توزیع مکانی احتمال سیمان شدگی در نهشته های آبرفتی گستره شهری تهرانسید محمود فاطمی عقدا سجاد کاظم شیرودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از شاخص اعتمادپذیری (b)دکتر سیدمحمود فاطمــی عقدا؛ وحیـد فـرج پـور ، سجاد کاظم شیرودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ویژگیهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی پل بند باستانی گرگر، شهرستان شوشترآرش برجسته بهنام پورمحمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش میان لایه‌های شیلی و مارنی در آب بندی ساختگاه سد بارزودکتر اکبر قاضی فرد۱، مهندس غلامرضا غلامی۲، ناصرتالی خشک۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهریاجل لوئیان، رسول فاتحی، لیلاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‏‏ شناسی مهندسی سد کوتْر جهت آب‏ ندی ثی سداجل‏لوإـیان، رسول منصفی، عبدالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
معرفی تکنولویRCC بعنوان روشی جدید برای ساخت اقتصادی سدهای وزنیعلی محمد رجبی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی مقایسه ای روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزه ها در منطقه کودی کانال هندایمان انتظام سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تثبیت خاک سست و نامقاوم به طور طبیعی در منطقه خلیج چابهارمحمدرضا امیدوارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
برآورد بلوک‌های تشکیل شده در مسیر تونل دسترسی تالون (آزاد راه تهران شمال)محمد حسن نظر‌ی ماشاالله خامه‌چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی واگرایی خاک های دشت سیستانغلامرضا لشکری پور، ماشاء ا… خامه چیان، حمید رضا سلوکی، ابراهیم رحیمی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل زمین لغزش در حوزه نوژیان (جنوب شرق خرم آباد ) و پهنه بندی آنسیامک بهاروند۱ ـ طاهر فرهادی نژاد۲ ـ رسول اجل لوئیان۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تزریق پذیری ساختگاه سد آبشینه همدانعلی ارومیه ای مهدی متولی زاده کاخکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین