کشف گونه ای نو از ردهROSTROCONCHIA در سازند مبارک

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بابک آقابابالو: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه<br>ماری لگراند بلاین: دانشگاه بوردوی فرانسه<br>
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Occurrence of various species of Cuvillierina Debourle ۱۹۵۵ in eastern Iran

Seyed Ahmad BABAZADEH

Abstract:

Hippocardia alborza n. sp. Is the first known Lower carboniferous large Rostroconchs from iran that have been recognized in North of Damghan_ Mobarak Fm. _( East Alborz) . In this paper for recognizing of specimens and outer , middle and inner layers using Electronical photos by E. M. in Ohio University.
This specimen have ۲ or more by L. from American specimens. Hippocardia alborza was found with rich faunas of Brachiopods and Coral and stem of Crinoids.

چکیده:

روستروکنچهای بزرگ از جمله مهمترین گروه نرم تنان در رسوبات کربونیفر زیرین دنیا هستند که برای نخستین بار توسطSowerby در سال 1815 میلادی مورد مطالعه قرار گرفتند. گونه جدیدAlborza برای اولین بار از این رده در ایران_ سازند مبارک_ در کوه شیر دامغان مورد شناسایی قرار گرفته است.

این گونه که به طور متوسط در مقایسه با سایر گونه های می سی سی پین آمریکا بیش از دو برابر طول دارد به طور قابل ملاحضه ای به خوبی در رسوبات آهکی این زمان محفوظ مانده و همراه فونهای غنی از بازوپایان و مرجانها یافت شده است. برای شناسایی این گونه جدید از مطالعات میکروسکپی( میکروسکوپ الکترونی) و کلکسیونهای کشورهای آمریکایی و اروپایی استفاده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد