بررسی انرژی و گشتاور لرزه ای زمین لرزه های مکران (ایران و پاکستان)

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اردلان فاضل ولی پور
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract
The character of convergence along the Arabian-Iranian plate boundary changed radically estward from Zagros range to the Makran region. To the wast of the Strait of Hormuz, the sybduction of what is apparently oceanic lithosphere in the Gulf of Oman, has resulted in the very different tectonic character of the Makran ranges in Iran and Pakistan.

چکیده

روند فعالیت های لرزه خیزی و زمین ساختی در منطقه مکران و طبیعت زمین شناسی آن، مطالعه و تحلیل دقیقتری از اطلاعات منطقه را طلب می‌کند، شناخت ویژگیهای زمین لرزه های مکران علاوه بر کمک به رعایت ضرایب دقیق تر در محاسبات، این امکان را فراهم می‌سازد که خصوصیات زمین لرزه ای آینده مورد مطالعه و پیش بینی قرار می‌گیرد.
در این پروژه سازوکار زمین لرزه ای منطقه مکران مورد بررسی قرار گرفته است که با کمک رابطه گوتنبرگ- ژیشتر مقدار انرژی و استرین و ممان سالیانه متوسط مرتبط با منابع لرزه ای در بازه های زمانی مختلف 5 ساله از سالهای 2001-1965 مورد بحث قرار گرفته است و پتانسیل ایجاد زمین لرزه‌ها در این بازه محاسبه گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد