شناسایی کمپلکس دگرگونی و ماگمایی منطقه بروجرد با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده همایون صفایی- محمد حسین شهسواری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
کمپلکس دگرگونی و ماگمایی بروجرد در بلافصل خاور شمال خاوری تا جنوب خاوری بروجرد واقع شده و از لحاظ تقسیمات زمین شناسی ایران، بخشی از زون سنندج- سیرجان است. منطقه مورد پژوهش شامل زمینه ای از سنگ های دگرگونی ناحیه ای درجه پایین است که با تزریق توده های نفوذی، هاله دگرگونی همبری تشکیل شده است. به منظور شناسایی بهتر پدیده های مختلف زمین شناسی در منطقه مورد پژوهش، از مطالعات دور سنجی استفاده شده است. به کمک فاکتور شاخص بهینه (OIF) ترکیب های سه باندی (4, 5, 7) و (1, 4, 7) و (1, 4, 5) برای ایجاد تصاویر رنگی کاذب (FCC) انتخاب شد. پردازش های مختلف از جمله گسترش تضاد تصویر، فیلتره کردن و تاثیر تابش نور خورشید صورت گرفت. همچنین فرمول های مختلف از جمله به کارگیری نسبت باند 5 به 7 در کانال قرمز، باید 3 به 1 در کانال سبز و باند 5 در کانال آبی بر روی ترکیب های سه باندی گزینش شده انجام گردیده است.
به کارگیری پردازش های فوق، علاوه بر دید یکپارچه و وسیع از منطقه، امکان تفکیک واحدهای مختلف سنگ شناسی، شناخت شکستگی های عمده و سایر پدیده های زمین شناسی را باعث شده است.

کلید واژه ها: لرستان