نصب شبکه موقت لرزه نگاری در محدوده مشا- فشم جهت شناخت بهتر لرزه خیزی منطقه

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده آرزو عکاشه - بهرام درستیان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در این مطالعه لرزه خیزی دامنه جنوبی البرز مرکزی از دیدگاههای مختلف بررسی شده است. در چارچوب یک طرح پژوهشی مصوب مرکز پژوهشهای علمی کشور، ضمن بررسی تاریخچه لرزه خیزی، طبیعت لرزه خیزی و همچنین لرزه زمین ساخت دامنه جنوبی البرز مرکزی، اقدام به نصب یک شبکه لرزه نگاری رقمی در طی تابستان و پاییز سال 1378 در محدوده دماوند- فشم شد. با ثبت بسیار دقیق خرد لرزه ها توسط این شبکه موقت و نیز داده های به دست آمده توسط شبکه زلزله نگاری رقمی تازه تاسیس دائم طی چهار سال گذشته تصویر بهتر و دقیق تری از توزیع رو مرکز، توزیع عمقی و ساز و کار زون گسلی دامنه جنوبی البرز مرکزی (به صورت تک لرزه ای وساز و کار ترکیبی) به دست آمده است. همچنین برای نخستین بار، این امکان بوجود آمد که رابطه بزرگی- فراوانی برای خرد لرزه ها تعیین گردد و مقایسه ای با رابطه حاصل از زلزله های بزرگتر انجام گیرد. بدین وسیله امکان اظهار نظر در مورد احتمال وقوع زلزله های کوچک وبزرگ و احتمالاٌ ارتباط آنها با یکدیگر میسر می گردد.

کلید واژه ها: تهران