بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژهخط یک قطار شهری مشهد

     خط یک قطار شهری مشهد در مسیری طولانی به مسافت 19 کیلومتر در امتداد جنوب شرق به شمال غرب از انتهای نخریسی تا وکیل آباد ادامه دارد . از این مسیر 5/10 کیلومتر به صورت تونل کم عمق با عمق 5/5 متر و 5/8 کیلومتر به صورت مسیر هم سطح در حال اجرا است . حدود 67 درصد از مسیر مذکور از آبرفتهایی با قطعات درشت و مقاوم و با خصوصیات ژئوتکنیکی مناسب عبور می کند . حدود4/11 درصد آن از تناوب لایه های ماسه ای و رسی و بقیه از لایه های رسی با خصوصیات ژئوتکنیکی ضعیف در قسمت جنوب شرقی می گذرد . سطح آب زیر زمینی در مسیر پروژه پائین بوده که خود از نکات مثبت در حفاری و طراحی سازه ها در طول مسیر می باشد .
در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی رسوبات مسیر قطار شهری، درباره منشا و نحوه تشکیل آنها بحث خواهد شد . همچنین با انطباق اطلاعات حاصل از گمانه های حفر شده در طول مسیر و با توجه به بررسی های سطحی و نمونه برداری از نقاط مختلف، نقشه و نمودار های تغییرات خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح در طول مسیر ارائه خواهد گردید.

کلید واژه ها: ژئوتکنیکی قطارشهری مشهد آبرفت زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى