نخستین گزارش از کنودونت ها- بقایای ماهی ها و هولوتورین های مرز پرمین و تریاس ناحبه شهرضا (جنوبشرقی اصفهان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مهدی یزدی- منیژه شیرانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
توالی تکاملی از رسوبات دریایی غنی از فسیل مربوط به مرز پرمین و تریاس در 68 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان در ناحیه شهرضا (سید علی اکبر) رخنمون دارد که بخش زیرین این توالی با یک همبری گسلی روی سنگهای کرتاسه زیرین قرار دارد. نهشته های این مرز شامل تناوب آهک تیره و روشن با میان لایه های نازک چرتی- آهک مرجانی- با بقایای بازوپایان- فرامینفرها- آهک کرینوییددار- آهکهای سرخ آمونوییددار- آهک ضخیم لایه و نازک لایه ماسه ای- آهک ورقه ای خاکستری تاسیاه- لایه های نازک آهکی کلارایادار- آهک های ورمیکوله- دولومیت و توده های نفوذی سیل دیابازی است. سیل های دیابازی بیشتر سنگهای تریاس را قطع می کنند و بنابراین سن آنها جوانتر از لایه هاست. حاصل اسید شویی 15 نمونه برداشت شده از حوالی مرز پرمین و تریاس، تعداد زیادی عناصر کنودونت- بقایای ماهی ها شامل فلس و دندان و عناصر اسکلتی هولوتورین ها شامل چرخ و قلاب بوده است.

کلید واژه ها: اصفهان