مرجانهای دونین پسین در شرق ناودیس هجدک کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد حسین داستان پور
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سنگواره مرجانهای دونین پسین در لایه های آهک مارنی شمال استان کرمان یافت شده اند. در این مطالعه، مرجانهای تابولانتا و روگوزا در شرق ناودیس هجدک 75 کیلومتری شمال شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. 8 جنس و گونه از جمله Macgeea panderosa, Hexagonaria hexagona, Columnaria sp. Diphyllum caespitosum, Thamnopora , Michelinia sp., chaetetes sp., Alveolites شناسایی شدند. چهار جنس و گونه اول، به مرجانهای روگوزا و بقیه به مرجانهای تابولاتا تعلق دارند. ضخامت لایه های مرجان دار به 3 تا 4 متر میرسد. سنگواره های مرجانی این رخنمون، با سنگواره های مرجانی رخنمون گریک در حدود 20 کیلومتر غرب منطقه، شباهت زیادی دارند. همچنین تعدادی از سنگواره های مرجانی یادشده، قبلاٌ در سازندهای خوش ییلاق و آهک بهرام گزارش شده اند. سنگواره های بازوپایان،
جلبک های استروماتوپورویید و بریوزوئرها نیز در رخنمون شرق ناودیس هجدک دیده می شوند. همه سنگواره های موجود، سن فراسنین را برای این بخش از لایه های مرجانی معرفی می کند. همزمان با پیشروی دریای فامنین همگی مرجانها منقرض شده اند به گونه ای که در لایه های جوانتر، آثار مرجانهای دونین بالایی دیده نمی شود.

کلید واژه ها: کرمان