پهنه بندی خطر زمین لرزه وارزیابی وضعیت مقاوم سازی بناها (نمونه موردی استان آذربایجان شرقی)

نویسنده‌گان:
[ نادر زالی ] - دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
[
رسول قربانی ] - هیات علمی بخش برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
[
علی سلطانی ] - دانشجوی دکترای شهرسازی استرالیای جنوبی
[
جلال اسدالهیان ] - فوق لیسانس شهرسازی
خلاصه مقاله:
ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند زمین لرزه دنیا همواره در طول تاریخ مقهور خشم طبیعت بوده و تلفات مالی و جانی زیادی از این منظر متحمل شده است . ضعف نظام مدیریت ساخت وساز در کشور و عدم توجه مردم ، مسئولین و حتی عدم احساس مسئولیت و تعهد اخلاقی مهندسین در رعایت اصول نظام مهندسی مزید بر علت شده و با ساخت و ساز بناهای غیر مستحکم بر دامنه تخریب تاثیر گذاشته و آنرا گسترش داده است . استان آذربایجان شرقی در طول تاریخ بارها در اثر وقوع زلزله های مهیب مورد تخریب قرار گرفته است بر همین اساس شناسایی نقاط پرخطر استان و در واقع پهنه بندی محدوده های پرخطر , کم خطر و بی خطر اولین ضرورت برای تدوین ضوابط مقاوم سازی شهرهای در معرض خطر بیشتر است . این مقاله ضمن بررسی فضای استان آذربایجان شرقی تلاش دارد ضمن شناسایی مناطق پر خطر و شهرهای در محدوده های پرخطر راهکارهای مناسب جهت مقاوم سازی آنها ارائه دهد . بر اساس آمار پروانه های صادر شده توسط شهرداریها در سالهای 72-81 ساخت و سازهای 30 شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی از نظر نوع و کیفیت مصالح مورد استفاده تحت بررسی قرار گرفته و در سه سطح بادوام ، نیمه بادوام و کم دوام طبقه بندی شده است . در نهایت در این مقاله متناسب با ویژگیهای زمین ساختی پهنه شهرها ، راهکارهای مناسب جهت استحکام بناها و رعایت آنها درتدوین ضوابط و معیارهای فنی ساخت و ساز ارائه خواهد شد .

کلمات کلیدی:
زلزله , پهنه بندی , آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى