کانی شناسی فازهای مختلف کمپلکس گرانیتوئیدی شمال شرق روستای مصر (شمال شرق استان اصفهان)

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ قدرت ترابی ] - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
[
جمشید احمدیان ] - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
[
زهره ابراهیمیان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
حمید بهارزاده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
خلاصه مقاله:
منطقه مورد مطالعه در شمال شرق روستای مصر (شمال شرق استان اصفهان) قرار دارد. در این منطقه سه فاز گرانیتوئیدی و یک فاز پگماتیتی به سن ژوراسیک ، افیولیت و سنگ های دگرگونی منطقه را قطع نموده اند. فازهای نفوذ گرانیت و پگماتیت به ترتیب افزایش سن عبارتند از : پگماتیت ، گرانودیوریت ، آلکالی گرانیت، و مونزوگرانیت.
در پگماتیت ها کانی های فلدسپار پتاسیم از نوع ارتوکلاز ، پلاژیوکلاز از نوع آلبیت – الیگو کلاز، کوارتز و مسکویت .وجود دارد. گرانودیوریت ازکانی های پلاژیوکلاز از نوع آلبیت – الیگو کلاز، فلدسپار پتاسیم از نوع میکروکلین، کوارتز، مسکویت و گارنت از نوع آلماندین – اسپسارتین تشکیل گردیده است. مونزوگرانیت های این منطقه دارای کانی های پلاژیوکلاز از نوع آندزین – الیگو کلاز، فلدسپار پتاسیم از نوع میکروکلین – ارتوکلاز، کوارتز، مسکویت و بیوتیت هستند. آلکالی گرانیت ها نیز از کانی های پلاژیوکلاز از نوع آلبیت، فلدسپار پتاسیم از نوع میکروکلین – ارتوکلاز، مسکویت و تورمالین تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی:
کمپلکس گرانیتوئیدی ، ژوراسیک ، مصر

کلید واژه ها: ژوراسیک افیولیت استاناصفهان گرانیتوئید پگماتیت روستایمصر کانی شناسی اصفهان