مینرال شیمی بیوتیت های پلوتون گرانیتوئیدی قلعه دزد، شمال غرب ازنا

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ ناهید شبانیان بروجنی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
علیرضا داودیان دهکردی ] - گروه منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
[
محمود خلیلی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمد محجل ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
خلاصه مقاله:
سنگهای گرانیتوئیدی پلوتون قلعه دزد (12 کیلومتری شمال غرب ازنا) در زون زمین ساختی سنندج – سیرجان واقع هستند. این توده گرانیتوئیدی از نظر ژئوشیمیایی اختصاصات یک ماگمای گرانیتی تیپ A را نشان می دهد. بیوتیت بعنوان یک کانی شاخص فرو زمنیزینه در سنگ های آذرین حد واسط و فلسیک منعکس کننده ماهیت و شرایط فیزیکوشیمیایی ماگمایی است که از آن تبلور می گردد. بر مبنای مطالعات مینرال شیمی در این سنگ های گرانیتوئیدی ، بیوتیت ها بشدت از FeO کلی غنی و از 26/95 تا 29/53 درصد وزنی متغیر هستند، در حالیکه محتوی MgO نسبتا پایین (4/99-6/14) می باشند. این بیوتیت ها که از لحاظ ترکیبی به قطب آنیت نزدیک هستند، و در نمودارهای تقسیم بندی بیوتیت ها در محدوده بیوتیت های با تعادل مجدد قرار می گیرند، که این تعادل مجددناشی از شرایط دگرشکلی تحمیل شده بر سنگ می باشد.

کلید واژه ها: گرانیتوئید ازنا بیوتیت ژئوشیمی کانی شناسی لرستان