ژئوشیمی سنگهای مافیک و الترامافیک مشهد

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ محمدابراهیم فاضل ولی پور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
[
افسانه نوبهار ] - گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
[
هانیه باباخانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
خلاصه مقاله:
کمپلکس افیولیتی مشهد بخشی از افیولیت های پالئوتتیس است که به دو کمپلکس افیولیتی مشهد ویرانی ، نورآباد تقسیم شده است. سنگهای مافیک والترامافیک که بخش اعظم سکانس افیولیتی را تشکیل می دهند مورد مطالعات ژئوشیمیایی قرار گرفته اند. از سنگهای الترامافیک در منطقه می توان به دونیت – هارزبوژیت – لرزلیت – ورلیت – و پیروکسینت و از سنگهای مافیک می توان به گابرو – دیاباز ... و بازالت پیلوئی اشاره نمود. مطالعات ژئوشیمیایی که با استفاده از عناصر اصلی و فرعی صورت گرفته حاکی از آن است که روند تفریق از گدازه های الترامافیک به طرف گدازه های مافیک، سنگ های ابرو و دیاباز بودهاست و این سنگها از ماگمایی مشترک منشا گرفته اند. نمودارهای مختلف ژئوشیمیایی نشان می دهد که این سنگها در میدان توله ایتی قرار می گیرند از نظر تکتونیکی سنگ های منطقه در محدوده MORB برای سنگهای منطقه می باشد. بنابراین طبیعت توله ایتی موقعیت تکتونیکی پشته های میان اقیانوسی حاکی از گسترش پوسته اقیانوسی قدیم با نرخ تند در منطقه مشهد می باشد.

کلید واژه ها: نورآباد مشهد الترامافیک پالئوتتیس افیولیت کانی شناسی خراسان رضوى