بررسی کانی آندالوزیت در هاله همبری بروجرد

نویسنده‌گان:
[ محمدحسین شهسواری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
[
کبری میربیک سبزواری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه ازاد واحد خرم آباد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
خلاصه مقاله:
کانیهای گروه آندالوزیت به عنوان مواد اولیه دیرگدازها در اوایل دهه شصت مورد توجه بوده و از این رو نخستین گام مطالعات و اکتشاف این ذخایر پی امد کارهای زمین شناسی است که در گذشته انجام شده است. تزریق توده بزرگ گرانیتوئیدی بروجرد سبب تشکیل هاله دگرگونی همبری شده است و فرایندهای ماگماتیسم و دگرگونی موجب گردیده تا هاله دگرگونی همبری بروجرد چهره ای در خور توجه از خود نشان دهد. در این راستا ذخایر آندالوزیتی ناحیه مورد مطالعه قرار گرفته و زمینه برای بررسی و اکتشاف ماده معدنی (آندالوزیت) فراهم شده است.

کلمات کلیدی:
آندالوزیت ، دیرگدازها ، دگرگونی ، همبری

کلید واژه ها: لرستان