معرفی آثار جدید و نخستین بقایای احتمالی دایناسورها در ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مجید میرزایی عطا آبادی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
بدون شک دایناسورها مشهورترین گروه فسیلی هستند که ذهن و تصورات مردم جهان را به تسخیر خود در آورده اند. حضور این موجودات در ایران تاکنون تنها توسط آثاری از رد پا در نهشته های قاره ای ژوراسیک کرمان Kluyver et al., 1983
Lapparent and Davaoudzadeh, 1972 و میرزایی عطا آبادی 1379 و البرز (Lapparent and Nogolsadat) به اثبات رسیده است. در این نوشتار برای نخستین بار حضور گاسترولیتها یکی دیگر از فسیلهای اثری این موجودات و قالبی از استخوان به عنوان نخستین پیکر فسیل از این موجودات، از نهشته های قاره ای ژوراسیک میانی کرمان گزارش می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد