بررسی وضعیت اجرای عناصر مقاوم در برابر زلزله در ساختمان های مسکونی شهرستان بروجرد

بررسی وضعیت اجرای عناصر مقاوم در برابر زلزله در ساختمان های مسکونی شهرستان بروجرد

نویسنده:

[ رضا فولادوند ] - فوق لیسانس سازه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

خلاصه مقاله:

به منظوربررسی وضعیت اجرای عناصر مقاوم در برابر زلزله در ساختمان های شهر بروجرد ،پس از بازدیداز مناطق مختلف،ساختمانها به دودسته کلی تقسیم بندی شدند .دسته اول ساختمانهای قدیمی که قبل ازلازم الاجرا شدن آیین نامه 2800 زلزله ساخته شده اند ومعمولا بناییهستندودارای هیچ گونه سیستم مقاوم در برابر زلزله نیستند .بسیاری از این نوع ساختمانها که دارای یک طبقه ب وده اند بدون مقاوم سازی وبه شیوه ای غیر اصولی دو طبقه شده اند که باعث افزایش آسیب پذیری آنها شده است . ساختمانهای جدید در سطح شهرعموما اسکلت فلزی با اتصالات مفصلی می باشند .ضعفهای اساسی این نوع ساختمان ها دربرابرزلزله عبارتند اتصالات خورجینی،استفاده ازنبشی ضع یف بجای نشیمن تقویت شده برای اتصال پل به ستون،اجرای جوش غیراصولی وناقص برای اتصال نبشی نشیمن به ستون وعدم طرح واجرای صحیح مهاربندیها می باشد.باتوجه به مشکلات فوق لزوم اصلاح قوانین در خصوص طرح،نظارت واجرا وایجاد قوانین اجرایی جهت مقاوم سازی ساختمانهای موجود ضروری به نظر میرسد.


کلمات کلیدی:

مقاوم سازی- ساختمانهای بنایی- اتصالات خورجینی- مهاربندی

کلید واژه ها: لرستان