کاهش صدمات ناشی از زلزله با استفاده از جداکنندگی لرزه ای

کاهش صدمات ناشی از زلزله با استفاده از جداکنندگی لرزه ای

نویسنده‌گان:

[ سمانه خانلری ] - گروه مهندسی پلیمر– دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
[
مهرداد کوکبی ] - گروه مهندسی پلیمر– دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

در این مقاله ضمن بیان کلیاتی در باره جداکنندگی لرزه ای و روش های مصون سازی در برابر زلزله ، به بررسی جداکننده های نسل قدیم ، معایب آنها و معرفی جداکننده های لرزه ای تقویت شده با الیاف به عنوان جداکننده های قرن بیست و یکم پرداخته می شود.


کلمات کلیدی:

جداکنندگی لرزه ای ،الیاف تقویت کننده ، Seismic Isolation , Fiber Reinforcement

کلید واژه ها: لرستان