ارتباط بین پارامترهای الاستیک استاتیکی و دینامیکی سنگ آهک در ساختگاه سد سیمره

ارتباط بین پارامترهای الاستیک استاتیکی و دینامیکی سنگ آهک در ساختگاه سد سیمره

نویسنده:

[ علی اکبر واحدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مکانیک سنگ شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

خلاصه مقاله:

پارامترهای الاستیک سنگها یکی ازموضوعات مهم در زمینه های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک می باشند. این مطلب برای انواع سنگها، از جمله سنگ آهک برای حفاریهای زیرزمینی، تونلها و ساخت سدها و ساختار ماده برای راهسازی و غیر حائز اهمیت است. در این مقاله نتایج آزمایشگاهی (آزمایش پالس اولتراسونیک ومقاومت فشاری تک محوره و ...) مشتمل بر 85 نمونه سنگ آهک در ساختگاه سد سیمره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سپس به تعیین خصوصیات الاستیک از آزمایشات دینامیکی و تعیین ارتباط ما بین مدل یانگ استاتیکی و دینامیکی پرداخته شده است.

کلید واژه ها: ایلام