مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مجتمع مسکونی آبشار اصفهان

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مجتمع مسکونی آبشار اصفهان

نویسنده‌گان:

[ محمود قضاوی ] - استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
[
سیدعبدالرحیم ذوالانوار ] - استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:

در این بررسی با مطالعه اطلاعات موجود و با انجام حفاری های سطحی به مطالعات زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک محدوده ای در منطقه شرق اصفهان که برای اراضی مسکونی در نظر گرفته شده است بعنوان یک مطالعه موردی پرداخته شده است. در این مطالعات بررسی لیتولوژی منطقه، وضعیت تکنونیکی منطقه، خواص هیدرودینامیکی لایه ها، میزان عمق هوازدگی لایه های سنگ، وضعیت سطح آب زیر زمینی و تحلیل ظرفیت باربری شالوده ها و ارائه راهکارهای لازم برای پی سازی مدنظر قرار گرفته است. از مهمترین نتایج به دست آمده شناسائی های محلی وجود لایه های گچ ثانویه است که بدلیل سست ومتخلخل بودن و قابلیت بالای انحلال پذیری آن مانع بزرگی برای پی سازی در سطح بالای زمین بشمار می آید. چگونگی بوجود آمدن این لایه ها در این بررسی تحلیل شده است. در پایان با توجه و بررسی وضعیت موجود راهکارهای مناسبی برای پی سازی در محدوده مورد مطالعه ارائه شده است.

کلید واژه ها: اصفهان