دومین ثبت جهانی Aninopteris formosa Givulescu et Popa, ۱۹۹۸ از مجموعه فسیلهای گیاهی ایران

دومین ثبت جهانی Aninopteris formosa Givulescu et Popa, 1998 از مجموعه فسیلهای گیاهی ایران

نویسنده‌گان:

[ مجید میرزایی عطا آبادی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان
[ علی محمد جعفریان ] - گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

آنینوپتریس فورموسا از سرخس های خانواده ماتونیاسه (Matoniaceae) می باشد که با دارا بودن قاعده پینولهای جمع شده و اندازه بسیار بزرگ از دیگر جنسهای این خانواده چون فلبوپتریس (phlebopteris) متمایز می گردد . پس از معرفی این جنس از رسوبات لیاسیک آنین (Anin) در بانات (Banat) رومانی در سال 1998 ، برای نخستین بار حضور این جنس از مجموعه فسیلها ی گیاهی ایران و برای دومین بار در جهان ، از منطقه زغالدار مزینو در جنوب طبس گزارش می گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد