جایگاه سنگ شناختی کانسارهای کرومیت کمپلکس افیولیتی کوه سرخ، جنوب غرب کهنوج

جایگاه سنگ شناختی کانسارهای کرومیت کمپلکس افیولیتی کوه سرخ، جنوب غرب کهنوج

نویسنده‌گان:

[ محمد علی رجب زاده ] - استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[ حسین دهقانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

توده های افیولیتی کوه سرخ در جنوب غرب کهنوج، اساساً از سنگهای اولترامافیک هارزبورژیت، دونیت و ورلیت تشکیل شده اند.این توده ها دگردیسی پلاستیک شدیدی را متحمل شده و در درون یک منطقه دگرگونی فشار و دمای متوسط تا بالا قرار دارند. کانسارهای کرومیت همراه با سنگهای دونیتی خود در دو سطح چینه شناسی متفاوت قرار می گیرند. کانیهای این دو گروه از نظر ترکیب شیمیایی نیز قابل تقسیم می باشند. انواع عمیق تر در ستون چینه شناسی افیولیتی بصورت توده های کوچک عدسی شکل در درون سنگهای هارزبورژیتی قرار می گیرند و نشانگر مرحله دوم فعالیت ماگمایی در منطقه می باشند. این کانسارها نسبت به ذخایر گروه دوم که درون توده های حجیم دونیت قرار دارند، دارای کرومیت با کروم بالاتری می باشند و در دمای بالاتری تشکیل شده اند. کانسارهای کرومیت این منطقه از نظر ساخت و ترکیب شیمیایی از نوع کرومیت آلپی می باشند.


کلید واژه ها: کرمان