اولین گزارش و تحقیق بر روی ستارگان دریایی فسیل کربونیفر دوران اول از کوههای شتری و تریاس دوران دوم البرز شرقی، خوش ییلاق و اولنگ

اولین گزارش و تحقیق بر روی ستارگان دریایی فسیل کربونیفر دوران اول از کوههای شتری و تریاس دوران دوم البرز شرقی، خوش ییلاق و اولنگ

نویسنده:

[ مهدی یزدی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

یک نمونه ی نسبتاً خوب حفظ شده از ستاره ی دریایی با سن نامورین ( کربونیفر ) در سازند سر در ( ارتفاعات شتری ) کشف شده از لایه ی کرینوییددار واقع در حوض دوراه ، یک نمونه از ستاره ی دریایی ( مارسانان ) کاملاً فسیل شده در شروع سازند الیکا ( تریاس آغازین ) واقع در خوش ییلاق ( دهکده ی غزنوی ) و تعداد بیشماری از ستارگان دریایی فسیل از مناطق زغالی قشلاق و اولنگ ( البرز شرقی - خوش ییلاق ) با سن تریاس پسین ( رتین ) برای اولین بار گزارش می گردد . با توجه به اینکه هر سه نقطه مورد مطالعه از دیدگاه بقایای ستارگان دریایی برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفته اند و از طرفی مطالعه این بقایا می تواند از دیدگاه فیلوژنی بسیار با اهمیت باشند . برای اولین بار نمونه ی کربونیفر طبس به صورت یافته ی جدید معرفی می گردد . این نمونه برای مطالعه ی دقیق تر به صورت امانت در اختیار پروفسور Gary Webster کارشناس برجسته و متخصص Echinodermata از دانشگاه ایالتی واشنگتن امریکا قرار گرفته است . نمونه ی کاملاً حفظ شده از مارسانان در تریاس آغازین به نام .Palaecom iranica n. sp نامگذاری می گردد. گرچه کشف ستارگان دریایی فسیل در تریاس پسین قشلاق و اولنگ برای اولین بار گزارش می گردد و از طرفی چون همه ی فسیلهای بدست آمده در مقطع فعلی به صورت قالب خارجی می باشند ، لذا کار دقیق تر بر روی لایه ی فسیل دار در منطقه البرز شرقی در آینده می تواند منجر به شناخت سیستماتیک آنها گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد