انکلاوهای سورمیکاسه (رستیت) در گرانیتوئیدهای الیگودرز

انکلاوهای سورمیکاسه (رستیت) در گرانیتوئیدهای الیگودرز

نویسنده‌گان:

[ محمود خلیلی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ نسرین باقری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ زهرا لقمانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

انکلاوهای سورمیکاسه در گرانیتوئید های الیگودرز دارای کانیهای آلومینیوم دار ( آندالوزیت ، سیلیمانیت، بیوتیت) و نیز گارنت و پلاژیوکلاز فراوان است. بر اساس آنالیز میکروپروب گارنت ، از نوع آلماندین و فاقد منطقه بندی ( زونینگ) است . پلاژیوکلازهای انکلاوها دارای هسته ی پر کلسیم تر ( آنورتیت) و هاشیه ی کم کلسیم تر از گرانیت میزبان است. وجود این مجموعه ی کانی در انکلاوهای رستیت دال بر آن است که گرانیتوئیدهای الیگودرز بر اثر ذوب بخشی مواد رسوبی ( پولیتی ) نواحی عمیق در پوسته به وجود آمده است ( گرانیت S) .

کلید واژه ها: لرستان