ویژگیهای ژئوشیمی و پترولوژی توده نفوذی کوه زر (جنوب غرب تربت حیدریه)

ویژگیهای ژئوشیمی و پترولوژی توده نفوذی کوه زر (جنوب غرب تربت حیدریه)

نویسنده‌گان:

[ سید محمد پور معافی ] - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
[ آرش گورابجیری پور ] - کارشناس ارشد پترولوژی

خلاصه مقاله:

کوه زر در جنوب غرب مشهد، 41 کیلومتری غرب تربت حیدریه و 5 کیلومتری جنوب روستای فدیهه واقع شده است. این ناحیه بخشی از نواز آتشفشانی-نفوذی شمال گسل درونه می باشد که توده های نفوذی با ترکیب گرانیت، گرانودیوریت، کوارتزمونزونیت در بخش شمالی منطقه رخنمون دارند. بر اساس مطالعات پترولوژی صورت گرفته، سری ماگمایی سنگهای منطقه ساب آلکالن و از نوع کالکو آلکالن بود، و محیط تکتونیکی آن نشان دهنده ی ماگمای تشکیل شده و فوران یافته در زون فرورانش می باشد.


کلید واژه ها: خراسان رضوى