منابع و ذخایر معدنی مس اهر

منابع و ذخایر معدنی مس اهر

نویسنده‌گان:

[ صولت عطالو ] - معدن مس سونگون اهر
[ محمود مهرپرتو ] - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
[ عبدالمجید یعقوب پور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

وجود منابع و ذخایر معدنی فلزی در ناحیه اهر و کانسارهای مشابه در جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مجموع این منطقه را بعنوان یک زون متالوژنی معرفی می نماید. این ناحیه بخشی از کمربند فلززایی آلپ-هیمالیا بوده و مس مهمترین فلزیست که از روند این کمربند تبعیت می کند. کانسارهای مس ناحیه اهر عمدتاً از تیپ پور فیری، رگه ای پلی متال و اسکارن می باشد. این کانسارها از سنگهای ولکانیکی ائوسن و نفوذیهای متعاقب آن در الیگو-میوسن نتیجه شده اند. اندیسهای معدنی اهر از مختصات جغرافیایی 15 38درجه تا 39درجه عرض شمالی و از 10 46 درجه تا 25 47 درجه طول شرقی بصورت پراکنده به تعداد 47 مورد شناسایی شده است. مجموعه ذخایر و منابع معدنی پیرامون اهر را بر اساس موقعیت مکانی و شرایط مناسب برای اکتشاف می توان به هفت مجموعه معدنی : انجرد-مزرعه، کیقال-بارملک، بالوجه-سونگون، آستامال-چشمقان، قره چیلر-قره دره، مسگر-قره داغ، و آثار معدنی پراکنده تقسیم بندی کرد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى