فعالیت لرزه یی قابل توجه در ناحیه سرعین واقع در جنوب غربی آتشفشان سبلان

فعالیت لرزه یی قابل توجه در ناحیه سرعین واقع در جنوب غربی آتشفشان سبلان

نویسنده‌گان:

[ یوسف ستار زاده قدیمی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
[ محمد رضا قیطانچی ] - موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
[ احسان محمدی ] - گروه زمین شناسی دانشکده ی علوم طبیعی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

منطقه ی سرعین در جنوب غربی آتشفشان سبلان فعالیت لرزه یی شدیدی از خود نشان می دهد . داده های لرزه یی بیانگر الگوی پراکنده از توزیع کانون های سطحی زمین لرزه می باشد . فعالیت زمین لرزه ها شباهت زیادی به طو فانهای لرزه یی دارد . تغییرات دما و تخلیه ی چشمه های آب گرم به هنگام زمین لرزه ها نشان می دهد که فعالیت گسلهای مشخص آتشفشان باعث بقای چشمه های آب گرم سرعین هستند.

کلید واژه ها: اردبیل