بررسی های پترولوژیکی توده های نفوذی مناطق قبچاق و تیکمه داش با نگرشی ویژه بر پتانسیل اقتصادی منطقه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فریبا جعفری - محسن موید- علیرضا کریم زاده ثمرین
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مناطق مورد مطالعه در برگه 1:250,000 میانه در زون زمین ساختی البرز غربی- آذربایجان در فواصل 10 و 23 کیلومتری جنوب شرق بستان آباد واقع شده و مساحتی حدود 15 کیلومتر مربع را اشغال می نمایند. شروع حرکات پیرنه در منطقه با ولکانیسم ائوسن همراه بوده و حرکات پایانی آن همراه با تزریق توده های نفوذی به داخل مجموعه سنگ های خروجی ائوسن بوده است. نفوذ این توده ها همراه با عوامل تکتونیکی باعث خرد شدن سنگ ها و ایجاد معابری برای نفوذ سیالات کانه دار شده است. ترکیب سنگ شناسی توده ها شامل گابرو، گابرودیوریت، دیوریت و مونزودیوریت می باشد. سن جایگیری آنها الیگوسن بوده، و به داخل سنگهای ولکانیک و ولکانوستیک ائوسن با ترکیب تراکیت تا تراکی آندزیت، پیروکسن و هورنبلند آندزیت، آندزیت بازالتی، داسیت تا ریوداسیت و توفها تزریق شده اند و دگرگونی همبری در اطراف آنها ایجاد نموده اند. محلولهای هیدروترمال روی این مجموعه به ویژه ولکانیت ها اثر کرده و منجر به آلتراسیون های وسیعی در آنها گردیده است. از جمله خصوصیات بارز این مناطق وجود آنکلاوهای فراوان در آندزیت ها و توده های نفوذی است.
براساس مطالعات کانی شناسی، توده های مذکور تیپ I بوده و از نوع گرانیتوئیدهای Post-collision Uplift به شمار می روند. کانی زایی قوی Mn , Fe به همراه کانی سازی ضعیف Pb, Cu, Zn به صورت رگه یی و اسکارنی در محدوده مورد مطالعه صورت گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد