مطالعه لایه های آواری ژوراسیک چهار گوش مشهد بر اساس فسیلهای گیاهی

مطالعه لایه های آواری ژوراسیک چهار گوش مشهد بر اساس فسیلهای گیاهی

نویسنده‌گان:

[ علی اصغر آریایی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مشهد – پیام نور خوی و شبستر
[
محمد خاتونی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مشهد – پیام نور خوی و شبستر

خلاصه مقاله:

رسوبات آواری معادل بخشی از سازند شمشک در مناطقی از غرب مشهد از نزدیکی روستای امان آباد ( جنوبمشهد ) تا روستای فریزی (شمال غرب مشهد) رخنمون دارند . سن این رسوبات در نقشه ۲۵۰۰۰۰: 1 مشهد لیاس- دوگر و در نقشه ۱۰۰۰۰۰: 1 مشهد دوگر – مالم زده شده است . در این تحقیق بر اساس مطالعه فسیل های گیاهی از منطقه شاندیز به سن توآرسین آالنین پیشنهاد تجدیدنظر در خصوص سن این لایه های آواری می گردد


کلید واژه ها: خراسان رضوى