رابطه بین ترکیب و منشأ رسوبات سیلیسی آواری (ژوراسیک میانی) با محیط تکتونیکی در شرق بینالود، جنوب غرب مشهد

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیده فخری هاشمی، سید رضا موسوی حرمی، اسدالله محبوبی و مهدی نجفی
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     کنگلومرای آغنج (با سن ژوراسیک میانی) بخشی از ارتفاعات بینالود را تشکیل می‌دهد که در جنوب- جنوب غرب و شمال غرب شهر مشهد رخنمون دارد. سه برش چینه‌شناسی از این واحد سنگی در حوالی روستاهای آغنج و کرتیان در جنوب و جنوب غرب مشهد و روستای حصار واقع در شمال غرب مشهد برداشت شده است. این واحد رسوبی در منطقه آغنج عمدتاً از کنگلومرا و ماسه سنگ، در منطقه کرتیان از تناوب کنگلومرا با ماسه سنگ و مقداری شیل و در منطقه حصار از تناوب کنگلومرا با ماسه سنگ و شیل تشکیل شده است. ذرات تشکیل دهنده سنگها در منطقه آغنج و کرتیان عمدتاً کوارتز و مقدار کمتر از 5 درصد قطعات سنگی است، در صورتی که در حصار علاوه بر کوارتز حاوی مقدار نسبتاً فراوانی (40-20 درصد) قطعات سنگی می‌باشد. از نظر رخساره پترولوژیکی (پتروفاسیس) ماسه سنگ‌ها در منطقه آغنج و کرتیان quartzose و در منطقه حصار quartzolithic می‌باشد، که در یک محیط رودخانه‌ای از نوع بریده بریده بر جای گذاشته شده است. آنالیز جهت جریان قدیمه نشان می‌دهد که این رودخانه از سمت جنوب شرق به شمال غرب حوضه بینالود جریان داشته است.
بررسی ارتباط بین ترکیب ماسه سنگها با نوع منشأ و حوضه تکتونیکی نشان می‌دهد که این روسوبات حاصل کوهزایی یا Recycled Orogens می‌باشند که از محیطهای تکتونیکی کمربندهای چین خورده- تراستی شده (Thrust-Fold Belts) و کمربندهای درزه شده (Suture Belts) که در جنوب مشهد در اثر برخورد پلیت توران و پلیت ایران تشکیل شده‌اند منشأ گرفته و در یک حوضه فورلند بر جای گذاشته شده‌اند.

کلید واژه ها: خراسان رضوى