بررسی‌های زمین شناسی دریایی و تغییرات زون ساحلی و نزدیک بهساحل در بخش جنوب شرق و شرق دریای خزر با کمک داده‌هایماهواره‌ای تکراری

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده راضیه لک
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     تکنیک دور سنجی و بکارگیری از داده‌های ماهواره‌ای تکراری یک ابزار بسیار کارآمد در بررسی‌های مقدماتی زمین شناسی دریایی شامل بررسی محیط‌های رسوبی، ریخت شناسی سواحل و برخی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی آب، از راه دور می‌باشد. در خصوص بررسی محیط‌های رسوبی و تغییرات آن، در تحقیق اخیر محیط دریا، لاگون، مارش، دلتا، رودخانه مئاندری، جزیره سدی و خلیج مورد مطالعه قرار گرفت.
در خصوص ریخت شناسی سواحل، زیر محیط‌های دلتای گرگان رود و تغییرات آن. زیر محیط‌های رودخانه مئاندری گرگان، تعیین مرز دقیق خشکی و آب و تغییرات آن و همچنین توپوگرافی کف دریا در مناطق کم عمق مورد بررسی قرار گرفت از بررسی تغییرات دلتای گرگان رود به این موضوع پی می‌بریم که رژیم حاکم بر دریا از وضعیت رودخانه غالب (River dominated) در سال 1987 تغییر یافته در سال 2001 رژیم رودخانه غالب نیست و شواهدی از وضعیت موج غالب را نیز نمی‌بینیم در واقع گذر را وضعیت رودخانه غالب به موج غالب را داریم.
در خصوص فیزیک و شیمی آب، جهت جریانهای دریایی و جهت جریان در خلیج گرگان، تعیین جهت موج (Wave)، Rip current و تعیین مسیر جابجایی رسوبات (Sediment transport) و تشخیص مناطقی که رسوبات به تله می‌افتند و همچنین تعیین کنتاکت و مرز دو توده آب شیرین و آب شور با منشأء دریایی در خلیج گرگان بررسی شد.
علیرغم آنکه انتظار می‌رود، رشد شبه جزیره میانکاله در مدت 14 سال به سمت شرق ادامه داشته باشد (بدلیل جهت جریانهای دریایی) اما بالا آمدن سطح آب دریای خزر سبب فرسایش و کم شدن وسعت جزیره سدی میانکاله شده است و کانالهای آب برده جدیدی ایجاد شده است که ارتباط دریای خزر را با لاگون بیشتر برقرار نموده است. جریانهای با جهت غرب به شرق در بخش جنوبی دریای خزر سبب گردیده رسوبات در گوشه جنوب شرق دریای خزر تجمع بیشتری یافته و شیب دریا در این قسمت کم گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد