بررسی پتانسیل‌های معدنی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ میامی با بهره گیری ازسیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مانا رحیمی – بهروز مهری
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     یکی از رئوس کلی و اساسی بخش اکتشاف معدن، شناخت پتانسیل‌ها، توان معدنی و چگونگی رخداد آن و مطالعه فازهای مختلف متالوژنی و معرفی مناطق کانه‌دار و مستعد در مناطق مختلف زمین شناسی می‌باشد. به منظور دستیابی به چنین اهدافی از اطلاعات مختلف ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمیایی، تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات شناخته شده معدنی، وضعیت زمین شناسی و سایر اطلاعات مفید می‌توان بهره‌مند شد. تلفیق و تحلیل کلیه اطلاعات در یک محیط مناسب و الگوسازی اکتشافی می‌تواند منجر به شناسایی مناطق امید بخش معدنی برای مطالعات بعدی باشد. به این منظور سیستمهای اطلاعات جغرافیایی محیط مناسبی را برای طراحی الگوهای قابل قبول اکتشافی فراهم می‌آورد. در این محیط با ورود حجم گسترده‌ای از داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها و با توجه به دانش بدست آمده از مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی اقتصادی منطقه می‌توان به طراحی مدل کانه زایی در منطقه پرداخت و در نتیجه مناطق مناسب برای اکتشاف ماده معدنی مورد نظر را شناسایی و برای مطالعات گسترده‌تر معرفی نمود. با توجه به موارد ذکر شده منطقه‌ای که با تبعیت از اینگونه اکتشافات مدرن و متداول در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. ورقه 1:100000 میامی می‌باشد که یکی از مناطق اکتشافی است که در راستای مطالعه زون داورزن- میامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این منطقه مطالعاتی با توجه به مطالعات زمین شناسی اقتصادی انجام شده و با بهره گیری از اطلاعات معدنی، زمین شناسی، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و دورسنجی و با بهره گیری از تکنولوژی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) پتانسیل‌های معدنی و استعدادهای منطقه از نظر کانه زایی شناخته شده معرفی گردیده است

کلید واژه ها: سایر موارد