مطالعات ژئوالکتریک آبخوان کورین به منظور اکتشاف آب زیرزمینی

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هادی طهماسبی نژاد
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     596 سونداژ الکتریکی قائم با آرایه شلومبرژه در دشت کورین واقع در جنوب غرب زاهدان برداشت شد. منحنی‌ها پس از ملایم سازی تفسیر گردیده که نتایج تفسیر با لاگ پیزومترهای منطقه مطابقت نشان می‌دهد. مقاطع ژئوالکتریک و نقشه هم عمق و هم مقاومت لایه آبدار ترسیم گردید و مقادیر عمق و مقاومت الکتریکی لایه‌های مختلف و همچنین محدوده آبخوان مشخص شد. با توجه به شرایط زمین شناسی و ژئوالکتریکی نوع سنگ کف منطقه نیز تعیین گردید

کلید واژه ها: سایر موارد