مطالعه مقدماتی کنودونت‌های دونین پسین در شمال کرمان(برش هجدک)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین‌غلامعلیان و محمدرضا کبریائی‌زاده
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مطالعه انجام شده روی برش هجدک در شمال کرمان نشان دهنده وجود فونای کنودونتی دونین پسین در این منطقه است. تعداد ده گونه کنودونت شناسائی و نامگذاری شده‌اند که هشت گونه مربوط به فرازنین گونه‌های زیر وجود داشته‌اند:
Ancyrodella binodosa, Icriodus expansus, I. xenium, Polygnathus aequalis, P. politus, P. procerus, P. webbi.
همچنین در این بخش دو افق بیواستروم وجود دارند که از افقهای کلیدی در ایران مرکزی هستند. در بخش راس برش کنودونتهای زیر وجود دارند:
.I. iowaensis iowaensis, Pelekysgnathus inclinatus مجموعه این فونا سن‌ فامنین پیشین را برای برش مشخص می‌کند.

کلید واژه ها: کرمان