پهنه‌بندی حوضه ساحلی محمودآباد با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فریبا مـختاری، سید محمدتقی ساداتی‌پور
تاريخ برگزاری ۰۱ آبان ۱۳۸۴

Abstract
The Mahmmod Abad Coastal basin is a medium Sized river basin of Northern Part of Alborz mountain range located in Mazandaran Provenience, Iran. The basin investigated falls in the Iran Topo maps. ۶۴۶۲I, ۶۴۶۳II ۶۴۶۲IV ۶۴۶۳III. The basin is bounded by lat  ۳۵o ۱۵` to ۳۶o ۴۰` N, and long to ۵۱o ۲۱`to ۵۲o ۲۵`E. Its contributive net is spread over an area of ۲۳۳km۲. The basin is well defined by Caspian sea to the North, Alborz mountain Range to the south Nour basin to the west and Babol basin to the East. Based on murphy system of land classification the basin is symbolized as GMh and GPh. The physiography of the basin is broadly divisible in to coastal tract, midland and up land. The average rainfall in the basin is about ۷۹۰ mm. For the purpose of quantitative analysis of Net work the following parameters and the relation of numerical data of drainage net to geological and morphological features of the basin are calculated.
the number of segments (Nu), Bifurcation Ratio (Rb), Length of Segments (L ) Area (Au), length of the basin (L), Circularity Ratio (RC), Elongation Ratio (Re) , Lemniscate (K), Density (D), Frequency (F) , Texture (T), Texture Ratio (Tu), Dissection Index (DI), Relative Relief (RR), Relief Ratio (Rh), Ruggedness number (Rn) and Gradient (G)

چکیده:

تحقیق حاضر با تکیه بر محاسبه پارامترهای مرتبط با شبکه هیدرولوژی منطقه، عوامل هندسی حوضه، عوامل مرتبط با ریخت‌شناسی و ژئومورفولوژی حوضه و عوامل مرتبط با وضعیت توپوگرافی و تکتونیک منطقه با استفاده از تکنولوژی نوین، محورهای کلان عمرانی، صنعتی ـ شهری، روستائی و کشاورزی را در محدوده مورد مطالعه مورد بررسی قرار داده و پهنه‌های مناسب جهت توسعه کلان شهری، روستائی، عمرانی، صنعتی و کشاورزی را در بخش‌های مختلف جغرافیائی حوضه محمودآباد پیشنهاد کرده است.

 

مقدمه

با گسترش روز افزون آلودگیها و از بین رفتن منابع موجود ما را بر این داشته که راه حلی برای حفظ این منابع برای نسل حاضر و فرزاندانمان بیاندیشیم. وضعیت موجود طوری است که ما محکوم به پیشرفت اقتصادی ـ صنعتی بر مبنای توسعه پایدار می‌باشیم که بسیاری از کشورها هم اکنون ساز و کارهای برنامه‌ریزی خود را مبتنی بر مدیریت تضمین کیفیت قرار داده اگرچه بطور کلی اصطلاح توسعه پایدار ترکیبی است از دو واژه که دو جنبه متفاوت را در نماد متحد می‌سازد، «پیشرفت اقتصادی و صنعتی» و «کیفیت زیست محیطی» که این دو مفهوم متضاد “اقتصاد” و “اکولوزیک” در کنار هم قرار داده است

 

موضعیت جغرافیائی محدوده مورد مطالعه

حوضه محمودآباد در محدوده جغرافیایی َ15 ْ35  الی َ40 ْ36 عرض شمالی و َ21 ْ52 تا  َ25 ْ52 طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد و دارای مساحتی معادل 233کیلومتر مربع با محیطی برابر با 144کیلومتر می‌باشد از نظر موقعیت جغرافیایی محدوده محمودآباد در منطقه استراتژیک در شمال کشور با اکولوژی پیچیده، آب و خاک مناسب و محصور بین البرز شمالی و سواحل جنوبی و دریای خزر و انواع محصولات کشاورزی و دشتهای حاصلخیز و سیمای طبیعی مناسب می‌باشد.

 

روش کار

محدوده مورد نظر بر مبنای خط تقسیم طبیعی آب بر روی نقشه‌های  توپوگرافی بامقیاس                      مرزبندی شده و در واحدهای مطالعاتی 4کیلومتر مربع پارامترهای ذیل محاسبه و ارتباط هر دسته از پارامترها با یکدیگر و میزان تأثیرگذاری آنها در محیط جهت نیل به گزینه‌های بهینه‌ برای توسعه محاسبه شده است.

(1) ضریب نسبی سرشاخه

 

(2) ضریب مدوری

 

(3) ضریب کشیدگی

 

(4) عوامل شکلی

 

(5) لامینسکت

 

(6) دانسیته

 

(7) فرکانس

 

(8) بافت

 

(9) بافت نسبی

 

(10) ضریب برجستگی

 

(11) برجستگی نسبی

 

(12) گرادیان

 

(13) طول سرشاخه

 

(14) ماکزیمم ارتفاع کل حوضه = 

(15) مینیمم ارتفاع کل حوضه =  

(16) ماکزیمم ارتفاع تأثیرگذار آب و حوضه

(17) مینیمم ارتفاع تأثیرگذاری آب در حوضه=  He

(18) تعداد سرشاخه Nu =


 

نتیجه‌گیری

برای سهولت در امر نتیجه‌گیری، محدوده مورد مطالعه با توجه به اکوسیستمهای حاکم، در آن به شش قسمت جغرافیایی شامل شمال غربی و شمال شرقی، بخش میانی غربی و بخش میانی شرقی، جنوب غربی و جنوب شرقی تقسیم شد و موارد ذیل حاصل گردید.

کلید واژه ها: مازندران