معرفی فسیل هایی از بازوپایان و مرجان های دونین فوقانی کوه گوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمدعلی جعفریان-محمد داستانپور-کرمعلی رحمانی
تاريخ برگزاری ۱۶ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه مورد مطالعه در 70 کیلومتری شمال کرمان و شمال غرب روستای سراشک قرار دارد که از نظر تقسیم بندی واحدهای زمین ساختی جزء واحد ایران مرکزی می باشد. در این منطقه بازوپایان و مرجان ها از فراوان ترین گروه های فسیلی به شمار می روند. از آنجا که این فسیل ها در شناسایی محیط رسوبی، تعیین سن نسبی لایه ها و تطابق آنها و شناخت جغرافیایی گذشته کاربرد دارند، مطالعه وبررسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زیر نمونه هایی از بازوپایان و مرجان های شاخص فرازنین و سپس تعدادی از بازوپایان شاخص فامنین از این منطقه گزارش می شود.
الف) نمونه هایی از بازوپایان و مرجان های شاخص فرارزنین:
UChtospirifer multiplicatus multiplicatus BRICE 1970
Cyphoterorhynchus koraghensis (REED 1922)
Cyphoterorhynchus arpaensis (ABRAMIAN 1958)
Ripidiorhyr elbunensis (GAETANI 1966)
Spinarrypina chitralensis (CAETANI 1966)
Spinarrypina robusta COOPER 1967
Spinarrypina gr. bodini (MAN SOY)
Cyrtospirifer verneuili (MURCHISON 1840)
Mesodouvillina birmanica (REED 1908)
Anarrypa sr.
Hexagonaria hexagona (GOLDFUSS 1820)
Di.lphyllum caespitosum GOLDFUSS 1820
Macgeea solitaria (Hall- W.)
Thamonopora aff. cervicornis (BLAINV)
ب) نمونه هایی از بازوپایان شاخص فامنین:
Athyris tau NALIVKIN 1937
Cleiothyridina coloradensis (GIRIY 1900)
Productella cf. subaculeata (MURCHISON 1840)
Schizophoria aff. impressa (HALL 1867)

کلید واژه ها: کرمان چینه شناسی و فسیل شناسی