بررسی‌ تغییرات‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ حوضه‌ کویر میقان‌ ـ استان‌ مرکزی‌

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید بهزاد سیادتی‌
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Water Problem and its scarcity for many countries arid .and semi- arid zones , have been considerable from long ago
Mean rainfall in iran is about ۲۵۱ mm which is less than ۱/۳ of the world. Further more  climate changes , geomorphology and geology of the area , are the main factors of water  scarcity in the country.and also Iran, located in
In recent years, drought phenomena has affected the surface water and due to this extraction from ground Warer resources widely has increased. Drawdown in water level  effected the quality of wter resources.
In this paper,quality changes in groundwater resources of Mighan disert basin in central  province has been studied and suitable methods for water supply in the area is given, in which proper management and quality Control are playing  the main role.
 

چکیده‌ :
مساله‌ آب‌ و کمبود آن‌ برای‌ کشورهایی‌  از جمله‌ ایران‌ که‌ دارای‌ آب‌ و هوایی‌ خشک‌ و نیمه‌ خشک‌ می‌باشد ازدیرباز وجود داشته‌ ودسترسی‌ به‌ منابع‌ کافی‌ آب‌ جهت‌ مصارف‌ شرب‌، کشاورزی‌ و صنعت‌ از دیدگاه‌ کیفی‌ و کمی‌حایز اهمیت‌ می‌باشد .
بر اساس‌ مطالعات‌ انجام‌ شده‌ متوسط بارندگی سالانه‌ کشور حدود 251 میلیمتر است‌ که‌ کمتر از یک‌ سوم‌ متوسط باران‌ سالانه‌ دنیا میباشد.علاوه‌ بر آن‌ تغییرات‌ اقلیمی‌، ریخت‌شناسی‌ و زمین‌ شناسی‌ نیز از عوامل‌ مهم‌ کم‌ آبی‌ درکشور است‌ . از اینرو بهره‌ برداری‌ از آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ قابل‌ اطمینان‌ که‌ در تمام‌ طول‌ سال‌ می‌توان‌از آن‌ استفاده‌ کرد مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ .
در سالهای‌ اخیر پدیده‌ خشکسالی‌ باعث‌ کاهش‌ شدید آبهای‌ سطحی‌ شده‌ و استفاده‌ از آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌طور چشمگیری‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. این‌ امر علاوه‌ بر اینکه‌ باعث‌ پایین‌ رفتن‌ سطح‌ آب‌ در سفره‌های‌ زیرزمینی‌ گردیده‌،موجبات‌ تغییر در کیفیت‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ را نیز فراهم‌ نموده‌ است‌ .
 در این‌ مقاله‌ تغییرات‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ حوضه‌ کویر میقان‌ در استان‌ مرکزی‌ و راهکارهای‌ تامین‌ آب‌در منطقه‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌، در این‌ ارتباط اجرای‌ مدیریت‌ صحیح‌ و کنترل‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌ از اهمیت‌ زیادی‌برخوردار است‌ .

کلید واژه ها: کویرمیقان آبزیرزمینی آب شناسی سایر موارد