اسکارن زائی و آلتراسیون پسرونده در حاشیه توده نفوذی شیور داغ اهر

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محسن مؤید– علیرضا جوانمردی – قادر حسین زاده[
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
زمین شناسی عمومی : ناحیه اهر در شمالغرب استان آذربایجانشرقی، طبق تقسیم بندی واحدهای زمین شناختی ایران (نبوی 1355) در زون البرزغربی ـ آذربایجان قرار گرفته و تاریخ پیچیده ای از نظر زمین شناسی و تکتونیک پشت سر گذاشته است. فعالیتهای ماگمائی ائوسن فوقانی ـ الیگوسن یکی از جالبترین و چشمگیرترین سیماهای زمین شناسی در این ناحیه بوده که مسئول کانی سازی مس پورفیری و کنتاکت متاسوماتیزم در ایران و قفقاز می باشد. از نظر زمین شناسی منطقه ای، قدیمی ترین تشکیلات موجود عبارتست از توده های آهکی کریستالیزه مربوط به کرتاسه فوقانی  که در بعضی از نواحی، تحت تأثیر چین خوردگی، تغییرشکل و دگرگونی قرار گرفته اند. بر روی توالی کرتاسه، توف ها و ولکانیک های آندزیتی ـ لاتیتی و تا حدی ایگنمبریت های ائوسن قرار گرفته اند که عمدتاً در اطراف توده شیورداغ برونزد دارند. هوازدگی، آلتراسیون شدید و ایجاد کانی های آلونیت، کائولینیت و دگرگونی تماسی جزئی از ویژگی های این سنگها است. در طول الیگوسن، توده نفوذی شیور داغ به داخل سنگهای رسوبی و ساب ولکانیک قبلی (کرتاسه ـ ائوسن) نفوذ کرده و سبب اسکارن زائی، سیلیسیفیکاسیون، تبلور مجدد و تولید شیست های لکه ای و هورنفلس ها شده است. روند این توده شرقی ـ غربی بوده، طول آن30 کیلومتر و عرض آن 10-3 کیلومتر می باشد

کلید واژه ها: اسکارن تودهنفوذی اهر آلتراسیون هوازدگی زمین شناسی اقتصادی واکتشاف آذربایجان شرقى