نگرشی بر زمین شناسی ناحیه ای و منطقه ای کانسار طلای ارغش-چشمه زرد

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده لیلی فتح الله پور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Chshmeh Zard mining distric,covering ۲۵km۲  surface is located ۴۵km south west of Neyshabur,in the northern part of Khorasan province.The area being a part of ۱:۵۰۰۰ geological map of Arghash,is called Anomaly No.۳.
The rock units covering the area consist of the upper paleocene-Eocene volcanics units and granitoid masses.
Gold mineralization and the accompanied minerals have been deposited in the course of the last hydrothermale phase accompanied with gaseous complexed saturated of silica and their Circulation in the open spaces,formed by the tectonic activities.
 

چکیده :
ناحیه معدنی چشمه زرد به گستره 25 کیلومتر مربع در بخش شمالی استان خراسان ، 45 کیلومتری جنوب غرب شهرستان نیشابور جای دارد . این محدوده بخشی از ورقه زمین شناسی 1:5000ارغش میباشدوبعنوان آنومالی شماره 3 معروف است.سنگهای موجود در منطقه شامل واحدهای آتشفشانی پالئوسن فوقانی-ائوسن،واحدهای آذرآواری-آتشفشانی ائوسن با لایی و توده های گرانیتوییدی میباشد.کانی سازی عنصر فلزی طلا وکانی های همراه طی فرایند آخرین فاز محلول های هیدروترمال به همراه کمپلکس گازی و اشباع از سیلیس و چرخش آن در فضاهای خالی حاصل از عملکرد تکتونیکی،عنصر فلزی طلا را بصورت آزاد در مراحل پایانی فاز اپی ترمال به همراه سیلیس برجای گذاشته است.
 

کلید واژه ها: سایر موارد