تعیین سن قاعده سازند خانگیران براساس نانوپلانکتونهای آهکی در ناودیس چهل کمان (شرق کپه داغ)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مافی . آ
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Khangiran formation crop out in Chehel kaman syncline at west of Sarakhs city about ۶۰ Km away. This formation mainly is composed of grey-olive grey marl.
In this region the Khangiran formation is conformable with the Chehel kaman formation in the lower contact and the upper contact of Khangiran formation is disconformable with Quaternary deposits (loess). However, the main purpose of this research is age determination of base of Khangiran formation. From this investigation three characteristic species (Tribrachiatus orthostylus, Discoaster lodoensis & D.kuepperi) were identified and based on the first occurrence and fossil assemblage of these species, Ypresian stage (Early Eocene) is suggested for base of Khangiran formation that correspond to Tribrachiatus orthostylus zone (NP۱۲) of Martini standard zonation (۱۹۷۱).

چکیده
رخنمونهای وسیعی از سازند خانگیران در بخش غربی دشت سرخس و ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ تظاهر دارد. در محل ناودیس چهل کمان در حدود
60 کیلومتری غرب شهرستان سرخس ضخامتی از طبقات مارنی خاکستری تا خاکستری زیتونی رنگ سازند خانگیران با مرفولوژی مخصوص به خود در بخش مرکزی ناودیس چهل کمان حفظ گشته است ، که به طور هم شیب و با گذری مشخص بر روی طبقات آهکی سازند چهل کمان قرار گرفته است . به منظور تعیین سن قاعده سازند خانگیران در این ناحیه چهار نمونه از پایین‌ترین حد واحد چینه سنگی مذکور برداشت و پس از آماده سازی نانوپلانکتونهای آهکی آن به توسط میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی 1000 برابر مطالعه گردید. نمونه های مذکور مملو از نانوفسیل های آهکی بوده که واجد حفظ شدگی بسیار خوبی نیز می باشند. براساس اولین تظاهر گونه های Tribrachiatus orthostylus ، Discoaster lodoensis  و D.kuepperi  و با توجه به محدوده زیست چینه ای گونه های مذکور سن نسبی قاعده سازند خانگیران در محل ناودیس چهل کمان ائوسن پیشین (آشکوب ایپریزین ) پیشنهاد می گردد که با توجه به زون بندی استاندارد جهانی (مارتینی 1971)  مطابق با زون (NP12) Tribrachiatus orthostylus بوده و با شاخصهای معرف زون یاد شده همخوانی دارد.

کلید واژه ها: سازندخانگیران نانوپلانکتون چهلکمان کپهداغ سرخس چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد