بررسی تاثیر افزایش کمک فیلتر برکارایی عملیات فیلتراسیون در کارخانه زغالشویی زرند

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده احد ایرانمنش و صمد بنیسی
تاريخ برگزاری ۲۹ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: کرمان