اجرای پرده آبند در زیر دیوار آببند در ساختگاھھای با ضخامت زیاد آبرفت

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا کیا نی فر
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: دیوارآببند آبرفت سدخاکی زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد