ارزیابی اقتصادی سدھای خارج از بستر اصلی رودخانه مطالعه موردی سدارسباران

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمد اکبری مقدم قیه باشی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: سدارسباران سدخاکی زیستمحیطی زمین شناسی زیست محیطی آذربایجان شرقى