حساسیت­ سنجی و آنالیز عدم­قطعیت زمین­ آماری مدل سه­ بعدی استاتیکی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آزاده امیدوار
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

حساسیت­ سنجی و آنالیز عدم­قطعیت زمین­ آماری مدل سه­ بعدی استاتیکی

◊◊◊◊

 آزاده امیدوار، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه علوم وتحقیقات واحد تهران omidvar.azadeh@yahoo.com

محمدرضا کمالی، دکتری ژئوشیمی نفت، عضو هیدت علمی پژوهشگاه صنعت نفتKamalimr@ripi.ir  

عزت­اله کاظم­زاده، دکتری پتروفیزیک، ریاست پژوهشکده مخزن از پژوهشگاه صنعت نفت Kazemzadeh@ripi.ir

 ◊◊◊◊

چکیده :

 جایگاه و لزوم استفاده از مدل­­های زمین­ آماری واقع­ گرایانه­ پارامترهای مخزنی در مطالعات جامع مخازن به منظور برنامه­ ریزی دقیق برای توسعه میادین، شناخته شده است. به­طور کلی می­توان هدف از مشخص­سازی زمین آماری پارامترهای مخزن را استفاده بهینه از انواع مختلف داده­ها، با مقیاس و دقت­های متفاوت، به منظور فراهم نمودن مدل­های مخزنی که قادر به نشان دادن ناهمگنی زمین­ شناسی باشند، و نیز فراهم نمودن کمّیت­های عدم قطعیت و کمی­سازی آن از طریق مدل­های چندگانه مخزن ،بیان نمود. از آن­جا که تمامی روش­های زمین ­آماری که برای تخمین پارامترهای مخزنی استفاده می­شوند با خطا همراه هستند، مدل­سازی خطای شبیه­ سازی در قالب آنالیز عدم قطعیت بسیار حائز اهمیت است.

در این مقاله تلاش شده است با تشریح الگوریتم شبیه­سازی­ پی­در­پی جهت مدل­سازی مخزن، تصویری از ساخت یک مدل استاتیکی با استفاده از روش­های زمین­آماری و چگونگی تعیین مدل­های بهینه و کمی­سازی عدم­قطعیت و حساسیت­ سنجی پارامترهای مدل شده از پارامترهای مخزنی ارائه شود. حساسیت­ سنجی انجام شده برای مدل­های احتمال­گرا از افق­های مخزنی، پارامترهای پتروفیزیکی و نیز سطوح تماس متفاوت آب و نفت و تاثیر آنها بر میزان ذخیره درجا، به وضوح نشان می­دهد که تغییر ساختار هندسی مخزن تاثیر قابل توجهی بر میزان هیدروکربن درجا داشته و کمی­سازی عدم قطعیت این مدل­ها در فرآیند توسعه میدان بسیار حائز اهمیت است.

 

کلید واژه ها: حساسیت­سنجی زمین­آماری مخزن شبیه­سازی مدل­سازی زمین شناسی نفت خوزستان